Biciklističke rute

Obzirom na atraktivan okoliš, bogatu kulturno-povijesnu baštinu, povoljnu klimu te mnoštvo cesta s manjim intenzitetom prometa, Varaždinska županija je prepoznala cikloturizam kao važan segment u razvoju turističkog proizvoda. Osim turističkog, razvoj cikloturizam donosi i druge prednosti, od razvoja lokalne ekonomije, pozitivnog utjecaja na cjelokupno gospodarstvo i društvo, smanjenje onečišćenja, do direktnog pozitivnog utjecaja na zdravlje čovjeka.

Toplička cikloturistička ruta

Povezuje Varaždin i Varaždinske Toplice, a u budućnosti je predviđeno povezivanje i sa Novim Marofom i Ludbregom.

Kroz cijelu stazu postavljena je biciklistička signalizacija, označene su posebne točke interesa (POI -pointofinterest) te je ucrtana u on-line kartografski sustav putem kojeg je moguće preuzeti GPX datoteke za navigacijske uređaje. Kompletan mapping sustav je integriran u web stranice TZ Varaždinske županije i kroz njega su dostupni svi važni podaci vezani za rutu, kao što su posebne točke interesa (kulturne znamenitosti, odmorišta, Bike&bed smještaj, servisi bicikala, duljina i visina staze, vrsta podloge i sl.).

Duljina cikloturističke rute iznosi 16 km. Cijelom dionicom rute, kolnik je u primjerenom stanju za aktivnosti vezane uz cikloturizam. Od ukupne duljine Topličke cikloturističke rute s gore navedenim smjerom, 6,6 km (41%) rute popraćeno je biciklističkom trakom/stazom, a 9,4 km (59%) rute nema odgovarajuću biciklističku infrastrukturu na kolniku.

U smjeru Varaždin – Varaždinske Toplice, ruta je označena s 10 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturista od polazne do završne točke rute. Toplička ruta ima 3 posebne signalizacijske oznake, kojima su prigodno označeni ugostiteljski objekti koji se nalaze na navedenoj ruti. Također se na ruti nalazi 5 signalizacijskih oznaka biciklističke trake.

U smjeru Varaždinske Toplice – Varaždin, ruta je označena s 6 signalizacijskih oznaka rute, postavljenih na odgovarajućim mjestima, koje ispravno navode cikloturista od polazišne do završne točke rute. Toplička ruta ima 3 posebne signalizacijske oznake, kojima su prigodno označeni ugostiteljski objekti koji se nalaze na navedenoj ruti. Također, na ruti se nalazi 8 signalizacijskih oznaka biciklističke trake.

 

https://bike-routes-vzz.com/biciklisticke-rute/toplicka-cikloturisticka-ruta/

 

 

Medena biciklistička ruta

PRAVAC: Centar Varaždinskih Toplica – Tuhovec – Retkovec Svibovečki – Grešćevina – Gornja Poljana – Donja Poljana – Jalševec Svibovečki – Svibovec – Lovrentovec – Škarnik – Varaždinske Toplice

 

Alternativa za brdske bicikliste:

  • nakon Gornje Poljane nastaviti u Rukljevinu
  • nakon Donje Poljane skrenuti u Leskovec Toplički
  • iz Jalševca Svibovečkom uzbrdno krenuti prema selu Drenovec i nastaviti od Škarnika dalje uzbrdo

 

Zanimljivosti uz stazu  Rukljevina – crkvica Sv.Marije

 

Zelena biciklistička ruta

PRAVAC: Varaždinske Toplice – Varaždinska ulica – Martinkovec – Jarki Horvatićevi – Lukačevec – Tuhovec – Škarnik – Petkovec Toplički – Črnile – Varaždinske Toplice

 

Alternativa za iskusnije bicikliste:

Petkovec Toplički – Boričevec – Varaždinske Toplice