Financijski izvještaj 2017. godina
Financijski izvještaj 2019. godina
Financijski izvještaj 2020. godina
Financijski izvještaj 2021. godina

Statut turističke zajednice Grada Varaždinske Toplice