Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15NN 69/22) kao i kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Varaždinske Toplice pisanim putem ili telefonom na broj: 099/2345505. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Turistička zajednica grada Varaždinske Toplice, Trg Sv. Martina 5, 42223 Varaždinske Toplice
  • na e-mailinfo@toplice-vz.hr

 

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacijama

Obrazac zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Program rada TZG Varaždinske Toplice za 2017. godinu

Program rada TZG Varaždinske Toplice za 2018. godinu

Program rada TZG Varaždinske Toplice za 2019. godinu

Program rada TZG Varaždinske Toplice za 2020. godinu

Program rada TZG Varaždinske Toplice za 2021. godinu

Program rada TZG Varaždinske Toplice za 2022. godinu

Program rada s financijskim planom TZG Varaždinske Toplice za 2023. godinu

 

Izvješće o radu TZG Varaždinske Toplice za 2019. godinu

Izvješće o radu TZG Varaždinske Toplice za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju programa rada s financijskim izvješćem TZG Varaždinske Toplice za 2022. godinu

 

 

Izvješće o provedenom nadzoru Skupštine nad radom TZG Varaždinske Toplice

 

Financijski izvještaj 2017. godina
Financijski izvještaj 2019. godina
Financijski izvještaj 2020. godina
Financijski izvještaj 2021. godina

Statut turističke zajednice Grada Varaždinske Toplice