Svim zainteresiranim učenicima i studentima te građanima na području Grada Varaždinske Toplice, za rad preko student servisa, učeničkog servisa ili ugovora o djelu u arheološkom parku AQUAE IASAE na otvorenom.

Poslovi za koje pozivamo studente su: prodaja ulaznica i vodstvo turista (prezentacija baštine)

Prednost će imati osobe  koje su već bile uključene u ovaj program 2020. godine, one koje su radile na sličnim poslovima, studiraju povijest umjetnosti, povijest, arheologiju, kulturu i turizam, muzeologiju, etnologiju, strane jezike ili su na nekom dvopredmetnom studiju koji je vezan s navedenim srodnim područjima.

Kako naš lokalitet posjećuju i strani gosti prednost će imati osobe koje uz engleski jezik govore još jedan od vodećih stranih jezika: njemački, talijanski, španjolski i francuski.

Zainteresirane osobe molimo da pošalju svoju prijavu i životopis do 8. ožujka 2023. godine na adresu:

Grad Varaždinske Toplice

Ulica dr. Franje Tuđmana 4

42 223 Varaždinske Toplice

s naznakom: „ZA JAVNI POZIV- DEŽURSTVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU- NE OTVARAJ“

 

Obzirom da se radi o radu vikendom, a ponekad i praznikom od 15. travnja do 15. listopada, molimo da se na ovaj poziv javljaju oni kandidati koji su u mogućnosti u kontinuitetu raditi vikendom, koji već nemaju neki privremeni posao, koji nemaju predavanja i ostale obaveze na svojim fakultetima vikendom. Naglašavamo da ćemo primiti više osoba te će se izraditi kalendar dežurstava kako bi se osoblje rotiralo i kako bi svi mogli planirati svoje slobodno vrijeme tj. slobodne vikende.

Cilj programa je studentima kroz ovaj posao pružiti mogućnost za stjecaje radnih navika, razvijanje komunikacijskih vještina, širenje muzejsko-pedagoških i kulturoloških znanja, uz dužno poštivanje vrijednosti arheološke baštine navedenog lokaliteta.

 

Osobe koje zadovoljavaju uvjete bit će pozvane na informativni razgovor prije nego primimo četiri ili više osoba. S odabranim kandidatima provest će se interna edukacija koja će trajati dvije subote u prijepodnevnom terminu te će im se osigurati stručna skripta s osnovnim podacima vezanim uz arheološki lokalitet Aquae Iasae i uz valorizaciju i načela očuvanja kulturne baštine.

Sukladno Odluci organizatora programa djelatnicima će se isplatiti 5 eura po satu.

Kandidati koji će se pokazati najboljima i najzainteresiranijima u provođenju programa imati će mogućnost dobiti plaćeni tečaj za turističkog vodiča (opći dio + varaždinska županija) vrijednosti cca 700 €. Cilj programa i plaćene edukacije je podizanje kvalitete destinacije i ponude kulturnog turizma destinacije Varaždinske Toplice.

 

Odvaži se, uključi se, postani kulturno- turistički ambasador svojeg grada!

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • Zamolbu
  • Životopis
  • Presliku osobne iskaznice
  • Dokaz o stručnoj spremi (ako je primjenjivo)
  • Dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika iz indeksa, potvrda škole stranih jezika ili osobna izjava)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, minimalno 1. razred srednje četverogodišnje škole, studenti, građani, umirovljenici.

 

Natječaj vrijedi od 22. veljače do 8. ožujka 2023. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidat/inje bit će obaviješteni u zakonskom roku.