Kapela svetog Duha spominje se 1497. godine, a rekonstruirana je 1649. Pretpostavlja se da je izgrađena na ostacima stare župne crkve koja je stradala za vrijeme provale Mongola. Opasana je obrambenim zidom u kojem su sačuvane puškarnice . Kapelu je do 19. stoljeća okruživalo groblje, a tu je pokopan Antun Kukuljević Sakcinski jedan od vođa ilirskog pokreta, ugledni povjesničar i književnik.