Kasnogotički kip Sv. Ane koja drži dijete – Mariju, kvalitetna je kamena skulptura iz XV. stoljeća. Nalazila se u istoimenoj kapeli u Dugoj ulici koja je početkom XIX. stoljeća srušena, a sada je ugrađen u pročelje kuće na kraju Ulice nad zidom.