Najstarija profana toplička stambena zgrada iz 1526. godine. U njezinoj unutrašnjosti u potpunosti je sačuvan originalni stari raspored prostorija, kao i kasnogotički prostor u podrumskom i prizemnom dijelu. Uz kompleks tvrđe i crkve ova zgrada predstavlja najstariji i najvredniji spomenik profanog kasnogotičkog stambenog graditeljstva u Varaždinskim Toplicama.