Zgrada Konstantinovog doma potječe iz 1779. godine, a kroz godine njezin je izgled promijenjen brojnim preuređenjima. Nakon požara 1779.  godine Kaptol gradi novo kameno kupalište nazvano “Konstantinova kupelj”.

Od vrlo vrijednih kulturnih i spomeničkih objekata koji su i danas u sastavu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju treba istaknuti veliku gostionicu koja se građevinski nadovezuje na Konstantinov dom. Naime, u njoj je nekada bila kavana koja se širila na hortikulturno uređen prostor promenade, dok je na katu zgrade bio „kursalon“- svečana dvorana za balove i koncerte.  Do 1954. godine zgrada je imala tornjić s kupališnim signalnim zvonom za najavu smjene kupanja.

U blizini Konstantinovog doma nalazi se i jednokatnica koja potječe iz 19. stoljeća, a uočljiva je zbog dvije kamene skulpture dječaka koji se nalaze u visini prozora prvog kata na Trgu svetog Martina. Desetljećima se u njoj nalazila poznata i ugledna gostionica.