Zgrada je sagrađena 1871. za smještaj konjskih zaprega kupališnih gostiju, a iza 1920. preuređena je u lječilišni hotel.